Q! Leiding

Innovatie, kwaliteit, veiligheid van zorg vergen gerichte en geïnspireerde leiding voor uw professionals. Q! Leiding kan deze op tijdelijke basis verzorgen, gericht op het benutten van de kracht van professionals om oplossingen te creëren. We doen dit ook voor programma’s en  samenwerkingsverbanden.
Onze diensten zijn beschikbaar wanneer de ‘stip op de horizon’ er al staat en ook als hij nog moet worden gezet.