Q! Kwaliteitsadvies

Welke eisen worden gesteld aan de governance voor kwaliteit en veiligheid van de zorg? En wat zijn de ervaringen die daarmee zijn opgedaan. Q! heeft externe eisen en relevante ervaringen in beeld. Op basis daarvan adviseren wij Directie, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van zorgorganisaties. We doen dat stapsgewijs en met waardering voor alles wat al is opgebouwd. Zo kunt u ‘volgende stappen’ in uw ontwikkeling onderbouwen, kiezen en realiseren.
Onze diensten zijn beschikbaar voor een pro-actieve fase, maar ook wanneer zich een actueel probleem voordoet.