Good data is needed for effective learning

Conclusies van de NFU-invitational met dr. Brent James en dr. Richard Bohmer (Londen, april 2017)   We should include further action on three points: As we acknowledge the power to improve of interdisciplinary clinical groups working the way we saw, the way forward is to enhance the space, the status and the power of groups[…]

Hoe worden kwaliteitsindicatoren gebruikt om te sturen op kwaliteit?

Zorgprofessionals in een ziekenhuis registreren honderden kwaliteitsindicatoren. Veelal zijn het externe partijen die deze informatie opvragen, maar hoe gebruikt de leiding van het ziekenhuis die informatie om te sturen op kwaliteit? Het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg pakte dit vraagstuk aan in het programma Sturen op Kwaliteit. Klik hier voor ons artikel met highlights.    

Worsteling belicht en verlicht

Ziekenhuisbestuurders worstelen met verantwoordelijkheid voor kwaliteit, zo blijkt uit het proefschrift van Louise Blume MSc, dat ik vanuit Q! begeleidde samen met Diana Delnoij (Tilburg University) en Jamiu Busari (Zuijderland). De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) financierde het onderzoek en vele grote en kleine ziekenhuizen werkten eraan mee. Het blijkt niet mogelijk in een ziekenhuis af te[…]

Registratielast of verbeterkans?

    De weerzin in ons land tegen de registratielast in de zorg is enorm. Dezer dagen worden opnieuw landelijke fora en overlegcircuits benut voor pogingen een dam op te werpen tegen de jaarlijks toenemende vloed aan kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen. Ieder die de vuistdikke boeken met indicatordefinities een blik heeft gegund zal zich deze reactie[…]